Chứng khoán: Cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ sớm kết thúc tích lũy và vượt cản

Thị trường chứng khoán cần xung lực mạnh hơn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để tạo ra bứt phá. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán cần xung lực mạnh hơn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để tạo ra bứt phá. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán cần xung lực mạnh hơn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để tạo ra bứt phá. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top