Cách nào vượt “cửa hẹp” lô giao dịch tối thiểu để tìm kiếm lợi nhuận?

Nhà đầu tư vẫn có thể linh hoạt, uyển chuyển trên sàn chứng khoán nếu qui định lô giao dịch tổi thiểu được áp dụng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Nhà đầu tư vẫn có thể linh hoạt, uyển chuyển trên sàn chứng khoán nếu qui định lô giao dịch tổi thiểu được áp dụng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Nhà đầu tư vẫn có thể linh hoạt, uyển chuyển trên sàn chứng khoán nếu qui định lô giao dịch tổi thiểu được áp dụng. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top