BSR sản xuất và xuất bán sản phẩm hạt nhựa mới T3050

Kỹ sư BSR kiểm tra lô sản phẩm mới T-3050 trước khi xuất xưởng. Ảnh: BSR
Kỹ sư BSR kiểm tra lô sản phẩm mới T-3050 trước khi xuất xưởng. Ảnh: BSR
Kỹ sư BSR kiểm tra lô sản phẩm mới T-3050 trước khi xuất xưởng. Ảnh: BSR
Lên top