Điểm 39 sản phẩm Việt Nam được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Châu Âu

Cam Cao Phong - Hòa Bình được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại EU. Ảnh: Khánh Vũ
Cam Cao Phong - Hòa Bình được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại EU. Ảnh: Khánh Vũ
Cam Cao Phong - Hòa Bình được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại EU. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top