Bộ GTVT đồng ý cho Bamboo Airways tăng số lượng tàu bay

Bộ GTVT đồng ý cho Bamboo Airways tăng số lượng tàu bay. Ảnh: PV
Bộ GTVT đồng ý cho Bamboo Airways tăng số lượng tàu bay. Ảnh: PV
Bộ GTVT đồng ý cho Bamboo Airways tăng số lượng tàu bay. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top