Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, ngành điện ban hành công điện “khẩn”