Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, ngành điện ban hành công điện “khẩn”