Agribank giúp người nông dân hiện thực hóa ước mơ làm giầu

Ông Toàn đang trò truyện với cán bộ Agribank về những tâm huyết, những dự định của mình trong sản xuất nông nghiệp...
Ông Toàn đang trò truyện với cán bộ Agribank về những tâm huyết, những dự định của mình trong sản xuất nông nghiệp...
Ông Toàn đang trò truyện với cán bộ Agribank về những tâm huyết, những dự định của mình trong sản xuất nông nghiệp...

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top