6 ngày Tết, hàng không chậm, huỷ gần 500 chuyến bay