4 dự án với hơn 13.000 tỉ đồng đầu tư vào tỉnh TT. Huế thời gian tới

Thời gian tới sẽ có nhiều dự án lớn đầu tư để thúc đẩy sự phát triển du lịch của tỉnh nhà.
Thời gian tới sẽ có nhiều dự án lớn đầu tư để thúc đẩy sự phát triển du lịch của tỉnh nhà.
Thời gian tới sẽ có nhiều dự án lớn đầu tư để thúc đẩy sự phát triển du lịch của tỉnh nhà.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top