Infographic: Những sai phạm nghiêm trọng của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương, ông Nguyễn Xuân Anh đã sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực; thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô và 2 nhà do doanh nghiệp biếu tặng.

 
 

Văn Thắng

Infographic