Infographic: Những quy định trong nghị định xử phạt hành chính về lĩnh vực giáo dục gây nhiều tranh cãi

Dự thảo nghị định xử phạt hành chính về vi phạm trong lĩnh vực giáo dục nêu ra nhiều mức phạt đối với những lời lẽ, hành vi của giáo viên và học sinh đã gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận. 

 
 

Infographic

Lên top