Infographic: Lộ trình thực hiện thẻ vé điện tử liên thông cho cả buýt thường, BRT và metro

Liên ngành Sở GTVT Hà Nội -Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa đề xuất với UBND TP về việc thí điểm sử dụng thẻ vé điện tử liên thông trên tuyến buýt BRT 01 (Bến xe Kim Mã - Bến xe Yên Nghĩa), tiến tới dùng chung cho toàn bộ mạng lưới vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.  

Infographic