Infographic: Lộ trình 320km của nhóm đối tượng đổ dầu bẩn vào nước sông Đà

Từ ngày 6.10 đến 8.10, các đối tượng đổ trộm dầu bẩn vào nước sông Đà đã đi quãng đường hơn 320km để thực hiện hành vi. 

          
 

Infographic

Lên top