Infographic: Lạt gói bánh trưng được làm cầu kỳ, tỉ mỉ đến mức nào?

Làng Lê Xá (Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội) lâu nay vẫn được biết đến là làng nghề chẻ lạt để gói bánh chưng, giò, chả. Để đủ hàng cung cấp có thời điểm gần 400 hộ trong làng cùng làm trong đó có nhà chẻ hàng vạn sợi mỗi ngày.

 
 

Infographic

Lên top