Infographic: Điểm lại những vụ bạo hành như thời trung cổ từng chấn động dư luận

Nhìn lại quá khứ từng xảy ra rất nhiều vụ bạo hành, tra tấn người làm thuê, người thân... bằng những công cụ dã man như thời trung cổ. Những kẻ gây ra thương tật suốt đời cho người khác cũng đã bị pháp luật trừng trị đích đáng bằng những hình phạt nghiêm minh.

 
 

Infographic