Infographic: Bộ Tài Chính đề cập những gì trong đề nghị xây dựng Luật Thuế tài sản

Ôtô trên 1,5 tỷ đồng và sở hữu nhà trên 700 triệu đồng có thể phải nộp Thuế Tài sản là những đề cập của Bộ Tài Chính trong đề nghị xây dựng Luật Thuế tài sản trình Chính Phủ.

 
 

Infographic

Lên top