Chi tiết kế hoạch và lịch thi vào lớp 10 tại các tỉnh, thành phố năm 2021

Nhiều địa phương đã công bố lịch thi, môn thi và hình thức thi vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Infographic

Lên top