LD893: Người thân bệnh nặng, gia đình nghèo không có tiền chữa trị

Bà Thuẩn bị u ác tính ở phổi di căn xương làm 2 chân không thể cử động
Bà Thuẩn bị u ác tính ở phổi di căn xương làm 2 chân không thể cử động
Bà Thuẩn bị u ác tính ở phổi di căn xương làm 2 chân không thể cử động
Lên top