LD18113: Cụ bà neo đơn phải bán ruộng để lấy tiền chữa bệnh

Cụ bà neo đơn đang cần sự giúp đỡ.
Cụ bà neo đơn đang cần sự giúp đỡ.