Tin tức giao thông 24h: Giám đốc lái xe điên tông liên hoàn khiến nhiều người trọng thương rồi bỏ trốn