Sạt lở đất vùi lấp đoàn tàu chờ bốc hàng tại ga Lâm Giang, Yên Bái

Sạt lở đất vùi lấp đoàn tàu chờ bốc hàng tại ga Lâm Giang.
Sạt lở đất vùi lấp đoàn tàu chờ bốc hàng tại ga Lâm Giang.