Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Nước tràn vào buồng máy, 15 thuyền viên được cứu kịp thời

Nước tràn vào tàu, 15 thuyền viên được cứu thoát.
Nước tràn vào tàu, 15 thuyền viên được cứu thoát.