Nước tràn vào buồng máy, 15 thuyền viên được cứu kịp thời

Nước tràn vào tàu, 15 thuyền viên được cứu thoát.
Nước tràn vào tàu, 15 thuyền viên được cứu thoát.
Nước tràn vào tàu, 15 thuyền viên được cứu thoát.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM