Xúc động hình ảnh bố mẹ đưa tân sinh viên đi nhập học: “Ráng học nghe con"

Những hình ảnh ghi lại trong ngày đầu nhập học của tân sinh viên.
Những hình ảnh ghi lại trong ngày đầu nhập học của tân sinh viên.
Những hình ảnh ghi lại trong ngày đầu nhập học của tân sinh viên.
Lên top