Trường Gateway và nhiều trường bất ngờ bỏ danh xưng quốc tế

Trường Gateway đã thay đổi tên từ "Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway" sang "Trường Tiểu học & THCS Gateway".
Trường Gateway đã thay đổi tên từ "Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway" sang "Trường Tiểu học & THCS Gateway".
Trường Gateway đã thay đổi tên từ "Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway" sang "Trường Tiểu học & THCS Gateway".
Lên top