Vụ học sinh ngã từ tầng 4 xuống sân trường: Chúng tôi cũng rất đau lòng

Vị trí sân đá bóng mini trong khuôn viên trường - nơi em C bị ngã từ trên cao xuống. Ảnh: Nhật Cường.
Vị trí sân đá bóng mini trong khuôn viên trường - nơi em C bị ngã từ trên cao xuống. Ảnh: Nhật Cường.