Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao – một kỳ thi chưa đạt tiêu chuẩn

TS Lê Viết Khuyến cho rằng, tỷ lệ tốt nghiệp của kỳ thi tiêu chuẩn với đề thi thực sự chuẩn hóa là có khoảng 70-80% thí sinh đạt chuẩn (Ảnh: NVCC)
TS Lê Viết Khuyến cho rằng, tỷ lệ tốt nghiệp của kỳ thi tiêu chuẩn với đề thi thực sự chuẩn hóa là có khoảng 70-80% thí sinh đạt chuẩn (Ảnh: NVCC)