Tương lai Trường Đại học Công nghiệp Vinh “đi đâu về đâu”?

Khu đất 4ha tại phường Vinh Tân của Trường ĐH Công nghiệp Vinh đã chuyển nhượng cho doanh nghiệp. Ảnh: Q.ĐẠI
Khu đất 4ha tại phường Vinh Tân của Trường ĐH Công nghiệp Vinh đã chuyển nhượng cho doanh nghiệp. Ảnh: Q.ĐẠI
Khu đất 4ha tại phường Vinh Tân của Trường ĐH Công nghiệp Vinh đã chuyển nhượng cho doanh nghiệp. Ảnh: Q.ĐẠI
Lên top