TS Lê Thẩm Dương: Sinh viên cần hiểu thời thế - ai khôn thì người đó sống

TS Lê Thẩm Dương cho rằng, sinh viên cần hiểu thời thế chính là xu hướng thời đại, cách mạng 4.0 ở trước mắt các bạn trẻ. Ảnh: HN
TS Lê Thẩm Dương cho rằng, sinh viên cần hiểu thời thế chính là xu hướng thời đại, cách mạng 4.0 ở trước mắt các bạn trẻ. Ảnh: HN
TS Lê Thẩm Dương cho rằng, sinh viên cần hiểu thời thế chính là xu hướng thời đại, cách mạng 4.0 ở trước mắt các bạn trẻ. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top