Tranh luận về việc tách thi THPT Quốc gia với thi đại học

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 được đánh giá là thành công, tuy nhiên vẫn còn những bất cập cần sửa đổi. Ảnh: Hải Nguyễn.
Kỳ thi THPT quốc gia 2017 được đánh giá là thành công, tuy nhiên vẫn còn những bất cập cần sửa đổi. Ảnh: Hải Nguyễn.