Tranh cãi câu thành ngữ 'chôn rau cắt rốn' hay 'chôn nhau cắt rốn'

Có nhiều ý kiến tranh luận về câu thành ngữ 'chôn rau cắt rốn' hay 'chôn nhau cắt rốn'.
Có nhiều ý kiến tranh luận về câu thành ngữ 'chôn rau cắt rốn' hay 'chôn nhau cắt rốn'.
Có nhiều ý kiến tranh luận về câu thành ngữ 'chôn rau cắt rốn' hay 'chôn nhau cắt rốn'.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM