TPHCM sẽ có bộ sách giáo khoa riêng: Giảm tải lý thuyết, tăng trải nghiệm thực tế