Tọa đàm: “Chặn đứng tiêu cực thi cử - giữ môi trường giáo dục trong sạch”

Các khách mời tham gia Tọa đàm: “Chặn đứng tiêu cực thi cử - giữ môi trường giáo dục trong sạch”. Ảnh: Hải Nguyễn
Các khách mời tham gia Tọa đàm: “Chặn đứng tiêu cực thi cử - giữ môi trường giáo dục trong sạch”. Ảnh: Hải Nguyễn
Các khách mời tham gia Tọa đàm: “Chặn đứng tiêu cực thi cử - giữ môi trường giáo dục trong sạch”. Ảnh: Hải Nguyễn