Thừa giáo viên, cử nhân sư phạm "mai phục" vào biên chế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành giáo dục. Ảnh: Bích Hà
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành giáo dục. Ảnh: Bích Hà
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành giáo dục. Ảnh: Bích Hà