Thêm địa phương công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018

Thí sinh xem danh sách phòng thi trong đợt Thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Công Nghĩa/Báo Đồng Nai
Thí sinh xem danh sách phòng thi trong đợt Thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Công Nghĩa/Báo Đồng Nai
Thí sinh xem danh sách phòng thi trong đợt Thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Công Nghĩa/Báo Đồng Nai

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM