Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thêm địa phương công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018

Thí sinh xem danh sách phòng thi trong đợt Thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Công Nghĩa/Báo Đồng Nai
Thí sinh xem danh sách phòng thi trong đợt Thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Công Nghĩa/Báo Đồng Nai