Thầy giáo ở Hà Nội dâm ô với hàng loạt học sinh: Có tưởng tượng cũng không tin nổi

Nhiều phụ huynh bàng hoàng, lo lắng khi biết tin trong trường nơi con theo học lại có thầy giáo có hành vi không thể chấp nhận với học sinh. Ảnh: Đ.C
Nhiều phụ huynh bàng hoàng, lo lắng khi biết tin trong trường nơi con theo học lại có thầy giáo có hành vi không thể chấp nhận với học sinh. Ảnh: Đ.C
Nhiều phụ huynh bàng hoàng, lo lắng khi biết tin trong trường nơi con theo học lại có thầy giáo có hành vi không thể chấp nhận với học sinh. Ảnh: Đ.C