Thanh tra Hà Nội vào cuộc, hàng loạt biển trường học đột nhiên được che bịt