Tâm huyết của thầy không bao giờ có thể mua bằng tiền

TS Vũ Thu Hương cho rằng: Tâm huyết của thầy không bao giờ có thể mua bằng tiền (Ảnh: Nguyễn Huyên)
TS Vũ Thu Hương cho rằng: Tâm huyết của thầy không bao giờ có thể mua bằng tiền (Ảnh: Nguyễn Huyên)
TS Vũ Thu Hương cho rằng: Tâm huyết của thầy không bao giờ có thể mua bằng tiền (Ảnh: Nguyễn Huyên)
Lên top