Số điểm 10 môn Giáo dục Công dân năm 2020 tăng hơn 5 lần

Điểm thi môn Giáo dục Công dân "dẫn đầu" trong tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Chân Phúc
Điểm thi môn Giáo dục Công dân "dẫn đầu" trong tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Chân Phúc
Điểm thi môn Giáo dục Công dân "dẫn đầu" trong tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Chân Phúc
Lên top