Sinh viên các trường đại học cuồng nhiệt cổ vũ U23 Việt Nam

Sinh viên Trường Đại học Thương mại đã sẵn sàng để cổ vũ tinh thần đội tuyển Việt Nam. Ảnh:FB
Sinh viên Trường Đại học Thương mại đã sẵn sàng để cổ vũ tinh thần đội tuyển Việt Nam. Ảnh:FB
Sinh viên Trường Đại học Thương mại đã sẵn sàng để cổ vũ tinh thần đội tuyển Việt Nam. Ảnh:FB

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM