Phụ huynh xông vào trường dọa giết giáo viên, gây náo loạn

Ngôi trường nơi xảy ra sư việc phụ huynh xông vào trường dọa giết giáo viên.
Ngôi trường nơi xảy ra sư việc phụ huynh xông vào trường dọa giết giáo viên.