Phụ huynh “cứng nhất năm” nói gì sau khi gây bão về thu bảo hiểm?

Trường Tiểu học Hà Nội.
Trường Tiểu học Hà Nội.