Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Nếu phụ huynh không đồng ý, sẽ bỏ VNEN

Phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Trãi tụ tập yêu cầu bỏ VNEN vào tháng 9.2016. Ảnh: QĐ
Phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Trãi tụ tập yêu cầu bỏ VNEN vào tháng 9.2016. Ảnh: QĐ