Phải “giải cứu” môi trường giáo dục

Hình ảnh học sinh thuật lại việc bị giáo viên bắt uống nước từ giẻ lau và một số vụ giáo viên đánh học sinh. Ảnh: P.V
Hình ảnh học sinh thuật lại việc bị giáo viên bắt uống nước từ giẻ lau và một số vụ giáo viên đánh học sinh. Ảnh: P.V
Hình ảnh học sinh thuật lại việc bị giáo viên bắt uống nước từ giẻ lau và một số vụ giáo viên đánh học sinh. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM