NXB Giáo dục lên tiếng về thông tin “nhiễu” sách giáo khoa tin học trong nhà trường

3 bộ sách Tin học cho học sinh tiểu học đều do NXB Giáo dục VN phát hành, được sử dụng cho năm học mới này. Ảnh: B.H
3 bộ sách Tin học cho học sinh tiểu học đều do NXB Giáo dục VN phát hành, được sử dụng cho năm học mới này. Ảnh: B.H
3 bộ sách Tin học cho học sinh tiểu học đều do NXB Giáo dục VN phát hành, được sử dụng cho năm học mới này. Ảnh: B.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top