Nam sinh giành HCV Sinh học quốc tế: Từng yêu thích môn Lý hơn môn Sinh

Nam sinh lớp 11 giành HCV Olympic Sinh học.
Nam sinh lớp 11 giành HCV Olympic Sinh học.