Lưu ý khi quy đổi điểm tốt nghiệp tiếng Anh sang điểm xét tuyển đại học

Các chứng chỉ quốc tế sẽ được quy đổi ra thang điểm 10. Ảnh: VNU
Các chứng chỉ quốc tế sẽ được quy đổi ra thang điểm 10. Ảnh: VNU
Các chứng chỉ quốc tế sẽ được quy đổi ra thang điểm 10. Ảnh: VNU
Lên top