“Lọt, lộ” đề thi bằng cách bắn dây chun qua ô cửa sổ, sử dụng ống nhòm

Đề thi có thể bị lọt, lộ nếu cửa sổ phòng thi sát đường, tường rào... Ảnh: HN
Đề thi có thể bị lọt, lộ nếu cửa sổ phòng thi sát đường, tường rào... Ảnh: HN
Đề thi có thể bị lọt, lộ nếu cửa sổ phòng thi sát đường, tường rào... Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top