Công tác in sao, bảo mật đề thi và bài thi THPT quốc gia tại địa phương như thế nào?

Khu vực in, sao đề thi được bảo vệ nghiêm ngặt 3 vòng độc lập. Ảnh: HN
Khu vực in, sao đề thi được bảo vệ nghiêm ngặt 3 vòng độc lập. Ảnh: HN
Khu vực in, sao đề thi được bảo vệ nghiêm ngặt 3 vòng độc lập. Ảnh: HN
Lên top