Lớp mẫu giáo tư thục có thể tăng lên 70 trẻ: Sẽ là áp lực lớn, đặc biệt với giáo viên

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh. Ảnh: NVCC
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh. Ảnh: NVCC