Xóa trường công, nhập vào trường tư thục: Vì học sinh hay vì doanh nghiệp?

Ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt này liệu có bị xóa bỏ để nhập vào trường tư thục của doanh nghiệp? Ảnh: Đ.H
Ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt này liệu có bị xóa bỏ để nhập vào trường tư thục của doanh nghiệp? Ảnh: Đ.H
Ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt này liệu có bị xóa bỏ để nhập vào trường tư thục của doanh nghiệp? Ảnh: Đ.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top